Laura
Laura 
Livonia Print kvalitātes tehniķe. Uzņēmumā strādā  kopš 2007. gada.

1. Pastāsti par savu pieredzi Livonia Print!
Tā kā man jau bija pieredze poligrāfijā, šeit jūtos "kā zivs ūdenī”. Atsaucīgs kolektīvs, raits darba ritms. Poligrāfijas nozarē parādās arvien jauni sējumu veidi. Katru dienu uzzinu ko jaunu.
15 gadi Livonia Print skan ļoti daudz. Esmu redzējusi kā Livonia Print izaug un augusi tai līdzi.

2. Skatoties uz Tavu izaugsmi Livonijā – Tev bijuši dažādi amati un pienākumi. Kas bija pats grūtākais, uz ko pāriet?
Sarežģītākais tieši cilvēcīgā ziņā bija tad, kad kļuvu par meistaru. Tas uzreiz novelk robežas starp kolēģiem, jo tu kļūsti par viņu vadītāju. Tad ir robežas jānodala, reizēm tas nav īsti draudzīgi, bet es tiku tam pāri. Un, protams, 12 stundu nakts maiņas.
3. Kādi ir Tavi ieteikumi jaunajiem darbiniekiem?
Izturību un nebaidīties. Ja kaut ko nezina, nebaidīties uzdot jautājumus. Nekautrēties, ja kaut kas sākumā nesanāk - viss nāk ar laiku. Neviens gatavs nepiedzimst. Iespējams daudzi jaunie atnāk un nobīstas, ieraugot, ka te ir tāda kā fabrika. Bet nav jau tik traki.

4. Ko Tu novēlētu Livonia Print nākamajiem 15 gadiem?
Izturību, iet tikai uz priekšu, vairāk pasūtījumus, apmierinātus klientus, turpināt augt, piesaistīt jaunus darbiniekus un spēju noturēt tempu kā līdz šim!

5. Kas ir Tavi izaicinājumi, strādājot Livonia Print?
Klientu vēlmju izprašana apvienojumā ar lielo sējumu veidu dažādību. Dažreiz klientu vēlmes īsti neatbilst iespējām vai praktiskajam grāmatas pielietojumam. Poligrāfijas nozare nepārtraukti attīstās, un attīstās arī grāmatu izgatavošanas veidi. Tas viss ir izaicinājums apvienojumā ar klienta uzstādītajām kvalitātes prasībām. Vēl izaicinājums ir arī tas, ka kolektīvs ir ļoti mainīgs. Jāmācās, jāapgūst jaunas lietas un jāiet līdzi laikam.
Apvienot kvalitāti ar kvantitāti.

6. Par ko Tev ir gandarījums, strādājot Livonia Print?
Par to, ka esam tik ātri izauguši, jo 15 gadi man neliekas garš laiks, tas ir īss laika posms, lai tā izaugtu. Šīs dažādās iespējas, ko spējam realizēt. Redzēt skaistas, klienta vēlmēm atbilstoši iesietas grāmatas. Lepnums par to, ka Livonia pa šiem gadiem ir spējusi izaugt par vienu no vadošajām ražotnēm Eiropā!
 

Uz sarakstu