Iekšējā komunikācija

Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu informācijas apriti uzņēmumā, visiem darbiniekiem ir iespēja lietot iekšējās informācijas apmaiņas portālu NEXT. Uzņēmuma vadība izmanto NEXT regulārai komunikācijai ar darbiniekiem. Portālā pieejama aktuālā informācija, procesu apraksti, iekšējā dokumentācija un citas darbiniekiem vērtīgas sadaļas.

Izmantojot portālu NEXT darbiniekiem ir iespēja tiešā vai konfidenciālā veidā izteikt savus ierosinājumus, novērojumus vai veikt jebkādu citu ierakstu, kas attiecas uz darba procesu.

Portāls ir pieejams visiem biroja datorlietotājiem, bet ražošanā izvietoti publiskās pieejas kopdatori.

Livonia Print ir par atklātību un to, lai darbinieks tiek sadzirdēts un uzklausīts.