Darba drošība

Mēs esam atbildīgi par darbinieku veselību un darba aizsardzību, tāpēc droša darba organizācija tiek uzskatīta par neatņemamu uzņēmuma ikviena darbinieka pārliecību un praktisku darbību.

Mēs ieviešam jaunas tehnoloģijas, modernizējam tehnoloģiskos procesus, iepērkam jaunas iekārtas un aprīkojumu, tādejādi, rūpējoties par darba aizsardzību un mazinot uzņēmuma ietekmi uz vidi un nodarbināto veselību.

  • Uzņēmuma mērķis ir veikt nepārtrauktu nodarbināto darba apstākļu uzlabošanu, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības veikšanu drošā un efektīvā veidā.
  • Uzņēmumā tiek noteikti darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi riska novēršanai un samazināšanai,  kā arī tiek izvērtēti darba vides riska faktori  katram amatam.
  • Veidojam darba vidi tā, lai izvairītos no darba vides riska ietekmes. Katru gadu veicam ķīmisko vielu, putekļu, apgaismojuma un trokšņa mērījumus. 

Darbiniekiem tiek nodrošināts ar darba apģērbs un individuālie aizsardzības līdzekļi.