Vides pārvaldība

Tas, kā mēs izturamies pret vidi, rada būtisku ietekmi mūsu planētas nākotnei. Tas ietekmē visu – sākot no cilvēku veselības līdz savvaļas dzīvnieku labklājībai. Katrs no mums var būt daļa no šī procesa, palīdzēt saglabāt Zemi un padarīt to par labāku vietu tās iedzīvotājiem.

Pieņemot lēmumus, plānojot un kontrolējot ražošanu- vides jautājumi vienmēr tiek rūpīgi apsvērti, lai samazinātu uzņēmuma darbības negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Livonia Print ir vides sertifikāti CO2, EU Label, Nordic Swan, FSC un PEFC. 

Uzņēmums aktīvi darbojas, lai:

  • Samazinātu atkritumu daudzumus visos ražošanas procesos, novērtējot darbības un, nodrošinot pēc iespējas efektīvāku darbību;
  • Uzlabotu atkritumu apsaimniekošanu - palielinātu pārstrādājamo atkritumu daudzumu, šķirojot atkritumu veidus;
  • Aktīvi veicinātu uzņēmuma darbinieku informētību un motivāciju atkritumu šķirošanas nozīmīgumā;
  • Izstrādātu uzlabošanas pasākumus, meklējot risinājumus elektroenerģijas patēriņa samazināšanai;
  • Taupītu un atbildīgi pārvaldītu ūdens resursus;
  • Analizētu CO2 aprēķinus un sekotu līdzi to samazināšanai;
  • Meklētu un sadarbotos ar videi draudzīgu ķīmisko vielu piegādātājiem.