Kārtība un tīrība

Livonia Print ir par to, lai darba vieta, koplietošanas zonas ir kārtīgas, tīras, bez liekiem materiāliem. Ir svarīgi, lai katrs darbinieks ievēro un piekopj tādu darba vidi, lai katram būtu patīkami strādāt. Uzņēmumā darbojas 5S sistēma.

KAS IR 5S?

  • 5S ir process un metode, lai izveidotu un uzturētu organizētu un sakoptu augsta snieguma darbavietu.
  • 5S ļauj ikvienam nekavējoties nošķirt novirzes no normāliem apstākļiem.
  • 5S ir pamats nepārtrauktiem uzlabojumiem, brāķa izskaušanai, izmaksu samazinājumam un drošai darba videi.
  • 5S ir sistemātiska pieeja kā, iesaistot katru operatoru, uzlabot darbavietas, mūsu procesus un mūsu produktus.

Livonia Print – tīra, kārtīga, droša darba vieta, kurā prieks strādāt.