Sociālā atbildība

Korporatīvā sociālā atbildība ir laba biznesa prakse, kas demonstrē uzņēmuma vērtības un principus un parāda, ka uzņēmums brīvprātīgi ir iekļāvis sociālās, vides un cilvēktiesību vērtības savā ikdienas darbībā.

Tā atspoguļo mūsu domāšanas veidu, to, kā mēs strādājam un to, kā mēs attiecamies viens pret otru un tiem, ko satiekam ārpus uzņēmuma – mūsu klientus, piegādātājus, sadarbības partnerus un sabiedrību kopumā.

Mūsu korporatīvā sociālā atbildība ietver:

  • Mūsu klientus – mēs varam gūt panākumus tikai tad, ja tos gūst mūsu klienti. Mums ir jāsaprot mūsu klientu vajadzības un prasības, mums ir jāpiedāvā risinājumi, kas pozitīvi ietekmēs mūsu klientu biznesu. Bez klientiem mūsu biznesam nebūtu jēgas.
  • Mūsu darbiniekus – mūsu uzņēmuma panākumu pamats ir savstarpēja uzticēšanās un cieņa. Livonia Print ir jābūt darba vietai, kurā tiek novērtēts ikviens darbinieks kā personība un domāts par viņa cilvēka tiesībām un vajadzībām.
  • Vidi, kurā mēs dzīvojam un strādājam un par kuru esam atbildīgi gan katrs individuāli, gan visi kopā.
  • Mūsu piegādātājus un sadarbības partnerus – mēs uzņemamies sociālo atbildību par tiem, ar ko kopā strādājam, bet arī sagaidām, ka mūsu partneri atzīs mūsu pamatvērtības un organizēs savu biznesu saskaņā ar tām un Latvijas un starptautiskajām biznesa ētikas vadlīnijām.