Apmācības

Mēs esam ieinteresēti darbinieku profesionālā izaugsmē un karjeras attīstībā.

Lai paaugstinātu darbinieku prasmes un iemaņas regulāri organizējam darbinieku iekšējās apmācības, kura tiek veiktas pieredzējuša kolēģa vai cita speciālista vadībā. 

Papildus nodrošinām ārējās apmācības, kurās darbiniekiem ir iespēja piedalīties dažādos kursos, semināros un konferencēs, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu un darba organizācijas uzlabošanu.